logo
Home
Wie
Wat
Waar
Wanneer
Openingstijden
Vergoeding
Zorgprestatiemodel
Jeugdzorg tot 18 jr
Tarief
Behandelvoorwaarden
Kwaliteit
Interessante links
AVG privacy
Contact

Ik bied individuele behandelingen voor cliënten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar. Na aanmelding volgt een intakegesprek, waarin ik samen met u onderzoek wat er aan de hand is. Soms kan er direct al een behandelplan worden opgesteld, soms is meer onderzoek nodig. Er wordt veel gebruik gemaakt van online vragenlijsten, in ieder geval aan het begin en het eind van de behandeling (ROM). Als u akkoord bent met het behandelvoorstel kan de behandeling van start gaan. Als tijdens de intake of tijdens de behandeling blijkt dat de problematiek niet passend is binnen een Basis GGZ praktijk, en intensievere hulp nodig lijkt, dan zorg ik er voor dat u op een juiste manier wordt doorverwezen.

Als GZ-psycholoog heb ik beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen u mij vertelt vertrouwelijk is. Ik overleg slechts met eventuele andere betrokkenen als u hiertoe nadrukkelijk toestemming geeft. 

Uw huisarts (meestal de verwijzer) wordt door middel van een intakebrief en een uitschrijfbrief op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Ook kan het zo zijn dat tussendoor wordt overlegd met de huisarts, mits u hiermee akkoord bent.

De behandelmethoden die worden gevolgd zijn waar mogelijk " evidence based", dat wil zeggen dat het effect er van wetenschappelijk is bewezen. Ik maak hierbij onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR, Mindfulness en E-health (Therapieland). Uiteraard wordt de behandeling aangepast aan de individuele problematiek van iedere cliënt.

 

Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke  | info@tamaratielbeke.nl