logo
Home
Wie
Wat
Waar
Wanneer
Openingstijden
Vergoeding
Zorgprestatiemodel
Jeugdzorg tot 18 jr
Tarief
Behandelvoorwaarden
Kwaliteit
Interessante links
AVG privacy
Contact


 

Sinds 2014 wordt de geestelijke gezondheidszorg onderverdeeld in Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Vanaf 2022 is er het Zorgprestatiemodel.

Daarin wordt gewerkt met Zorgvraagtypering, een indeling aan de hand van de hoeveelheid en ernst van de klachten en problemen, waarin zorgwaarte 1 t/m 4 in de voorheen Basis GGZ behandeld wordt en 5 t/m 8 in de specialistische GGZ. Dit wordt met behulp van de HONOS-vragenlijst ingeschat. De behandelingen bij mij vallen onder Zorzwaarte 1 t/m 4.

De zorgverzekeraar krijgt de nota's toegestuurd, die u kunt inzien in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. De nota's worden (zodra dat mogelijk) is wekelijks of maandelijks ingediend, en niet meer pas aan het einde van een traject. 

Zie voor uitgebreide informatie het kopje Zorgprestatiemodel. 

De behandelingen bij mijn praktijk vallen onder de Basis GGZ. 

U heeft een verwijsbrief voor Basis GGZ nodig van de huisarts om voor vergoeding in aanmerking te komen. Neem deze brief mee tijdens de eerste afspraak. Op deze brief moet een vermoedelijke diagnose volgens de DSM-V vermeld staan en de AGB-code van de arts. Als dat niet het geval is wordt de daarvoor gereserveerde tijd als “niet verzekerde zorg” in rekening gebracht.

Een deel van de klachten waarmee mensen tot nu toe naar een psycholoog gingen wordt sinds 2014 uitgesloten van vergoeding. Er moet sprake zijn van een officiele psychische stoornis (volgens DSM-V). Bepaalde stoornissen worden eveneens uitgesloten van vergoeding, hoewel u hiervoor bij een psycholoog wel op de juiste plek bent. De kosten hiervan komen dan geheel voor uw eigen rekening (onverzekerde zorg). Tijdens de intake zal dit met u besproken worden.

Afhankelijk van een aantal criteria (zoals de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd (zie ook Tarief). 
 

Als er een contract is met een verzekeraar worden de kosten van de behandeling door uw verzekeraar rechtstreeks betaald aan de psycholoog. De kosten van de behandeling gaan wel eerst van uw eigen risico af (voor 2022 is dat minimaal 385 euro). Als er geen contract is krijgt u zelf de rekening van de behandeling, en kunt u deze na betaling bij uw verzekeraar indienen. Het is verstandig om de kosten hiervan alvast te reserveren, omdat u pas aan het eind van de behandeling de rekening krijgt, en u niet meer per sessie kunt betalen.

 

 Voor 2022 heb ik een contract met:

Achmea: Zilveren Kruis Achmea,  Interpolis, FBTO, de Friesland
 
Menzis/ Anderzorg
 
CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 
Eno/ Salland verzekeringen/ Holland Zorg/ Zorg Direct
 
ONVZ Zorgverekeraar/ VvAA Zorgverzekering/ PNOzorg
 
VGZ: VGZ voor de zorg N.V., IZA N.V., NV zorgverzekeraar UMC, NV Unive zorg
 
DSW, InTwente, Stad Holland
 
Caresq: Promovendum, Besured, National Academic, Aevitae, Aon
 
ASR: de Amersfoortse, DITZO, ASR
 
 
 

 

Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke  | info@tamaratielbeke.nl