logo
Home
Wie
Wat
Waar
Wanneer
Openingstijden
Vergoeding
Zorgprestatiemodel
Jeugdzorg tot 18 jr
Tarief
Behandelvoorwaarden
Kwaliteit
Interessante links
AVG privacy
Contact

 

Tarieven

Als er een contract is met uw verzekeraar worden de kosten van de behandeling geheel vergoed, waarbij de kosten wel eerst van uw eigen risico afgaan (385 euro).

Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter nog vergoed, lees uw polisvoorwaarden hier goed op na, zeker als u een Budgetpolis heeft.
 

Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar gelden de volgende tarieven (volgens de NZA standaard), als er wel een contract is gaat de nota direct naar uw verzekering en is het bedrag een percentage van onderstaande bedragen.

Meestal zal er op uw nota een sessie staan van 45 minuten (de gereserveerde tijd), de eerste (en evt tweede) diagnostiek, de overige sessies behandeling. 

 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, Gezondheidszorgpsycholoog

 Aantal minuten Diagnostiek Behandeling  
 5 35,56 27,91  
 15 61,31 49,89  
 30 101,78 85,16  
 45 142,31 120,99  
 60 163,37 142,71  

Overige tarieven:

  Tarief:
 Intercollegiaal overleg kort >5 minuten 22,18
 Intercollegiaal overleg lang >15 minuten 67,62

 

 

 Niet basispakketzorg consult : 117,33 euro

Het niet-basispakketzorg consult wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit het basispakket, maar die wel nodig of gewenst is. Dit product kan zowel los als binnen een van de producten ingezet worden. Hiervoor ontvangt u zelf een rekening, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Ook als u er voor kiest om zonder verwijsbrief in behandeling te komen en zelf te betalen geldt het niet-basispakketzorg consult tarief.


 

 

Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke  | info@tamaratielbeke.nl